Windows dersleri
Genel Klavye Kısayolları
?
CTRL+C (Kopyala)
?
CTRL+X (Kes)
?
CTRL+V (Yapıştır)
?
CTRL+Z (Geri Al)
?
DELETE (Sil) 
?
ÜSTKRKT+DELETE (Seçili ögeyi Geri Dönüşüm Kutusu'na atmadan kalıcı olarak sil) 
Bir ögeyi sürüklerken CTRL (Seçili ögeyi kopyala)
Bir ögeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili ögeye kısayol oluştur)
F2 tuşu (Seçili ögeyi yeniden adlandır)

?
CTRL+SAĞ OK (Ekleme noktasını sonraki sözcüğün başına götür) 

?
CTRL+SOL OK (Ekleme noktasını önceki sözcüğün başına götür ) 

?
CTRL+ASAĞI OK (Ekleme noktasını sonrakı paragrafın başına götür) 

?
CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasını önceki paragrafın başına götür ) 

?
Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin blogu vurgula) 

?
Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstünde birden fazla öge seç veya bir belgede metin seç) 

?
CTRL+A (Tümünü seç) 

?
F3 tuşu (Bir dosya ya da klasör ara) 

?
ALT+ENTER (Seçili ögenin özelliklerini görüntüle)

?
ALT+F4 (Etkin ögeyi kapat veya etkin programdan çık)

?
ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)

?
ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencere için kısayol menüsünü aç)

?
CTRL+F4 (Aynı anda birden çok belge açmayı sağlayan programlardaki etkin belgeyi kapat) 

?
ALT+SEKME (Açık ögeler arasında geçiş yap) 

?
ALT+ESC (Ögeler arasında açılma sıralarına göre dön) 

?
F6 tuşu (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran ögeleri arasında dolaş) 

?
F4 tuşu (Bilgisayarım veya Windows Gezgini'ndeki Adres çubuğu listesini görüntüle) 

?
ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüle)

?
ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle) 

?
CTRL+ESC (Başlat menüsünü görüntüle) 

?
ALT+Bir menü adındakı altı çizili harf (Karşılık gelen menüyü görüntüle)

?
Açık bir menüdeki bir komut adındakı altı çizili harf (Karşılık gelen komutu gerçekleştırır)

?
F10 tuşu (Etkin programda menü çubuğunu etkinleştirir)

?
SAĞ OK (Sağdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç)

?
SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)

?
F5 tuşu (Etkin pencereyi günceleştir)

?
GERI AL (Bilgisayarım ya da Windows Gezgini'nde bir seviye üstteki klasörü görüntüle) 

?
ESC (Geçerli görevi iptal et)

?
CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktığınızda ÜSTKRKT (CD-ROM'un otomatik olarak oynatılmasını önle)


İletişim Kutusu Klavye Kısayollar
?
CTRL+SEKME (Sekmeler arasında gezin)

?
CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasında geriye doğru git)

?
SEKME (Seçenekler arasında ileriye doğru git)

?
ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler arasında geriye doğru git)

?
ALT+Alti Çizili harf (İlgili komutu gerçekleştir veya ilgili seçeneği seç)

?
ENTER (Etkin seçeneğin veya düğmenin komutunu gerçekleştir)

?
ARA ÇUBUĞU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya temizle)

?
Ok tuşları (Etkin seçenek seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seç)

?
F1 tuşu (Yardım görüntüle)

?
F4 tuşu (Etkin listedeki ögeleri görüntüle)

?
GERI (Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü aç) 


Microsoft Dosal Klavye Kısayolları
?
Windows Logosu (Başlat menüsünü göster veya gizle)

?
Windows Logosu+BREAK (Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüle)

?
Windows Logosu+D (Masaüstünü göster)

?
Windows Logosu+M (Tüm pencereleri küçült)

?
Windows Logosu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmüş pencereleri geri yükle)

?
Windows Logosu+E (Bilgisayarım'ı aç)

?
Windows Logosu+F (Bir dosya veya klasör ara)

?
CTRL+Windows Logo+F (Bilgisayar ara)

?
Windows Logosu+F1 (Windows Yardımı'nı görüntüle)

?
Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)

?
Windows Logosu+R (Çalıştır iletişim kutusunu aç)

?
Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticisi'ni aç)


Erişilebilirlik Klavye Kısayolları
?
Sekiz saniye boyunca Sağ ÜSTKRKT (Filtre Tuşlarını aç veya kapat)

?
Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek Karşıtlık'ı aç veya kapat)

?
Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tuşları'nı aç veya kapat)

?
Beş kez ÜSTKRKT (Yapışkan Tuşlar'i aç veya kapat)

?
Beş saniye boyunca NUM LOCK (Geçiş Tuşları'nı aç veya kapat)

?
Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticisi'ni aç)


Windows Gezgini Klavye Kısayolları
?
END (Etkin pencerenin sonunu göster)

?
HOME (Etkin pencerenin başını göster)

?
NUM LOCK+Yildiz Işareti (*) (Seçili klasörün altındaki tüm alt klasörleri göster)

?
NUM LOCK+Arti işareti (+) (Seçili klasörün içeriğini göster)

?
NUM LOCK+Eksi işareti (-) (Seçili klasörü daralt)

?
SOL OK (Geçerli seçim genişletilmişse daralt veya üst klasörü seç)

?
SAĞ OK (Geçerli seçimi daraltılmışsa görüntüle veya ilk alt klasörü seç)


Karakter Eşlem İçin Klavye Kısayolları
Karakter kılavuzunda bir karakteri çift tıklatırsanız, kılavuz üzerinde klavye kısayollarını kullanarak hareket edebilirsiniz: 

?
SAĞ OK (Sağa veya sonraki satırın başına git)

?
SOL OK (Sola veya önceki satırın başına git) 

?
YUKARI OK (Bir satır yukarı git)

?
ASAĞI OK (Bir satır aşağı git)

?
PAGE UP (Bir defada bir ekran yukarı git)

?
PAGE DOWN (Bir defada bir ekran aşağı git)

?
HOME (Satırın başına git)

?
END (Satırın sonuna git)

?
CTRL+HOME (İlk karaktere git)

?
CTRL+END (Son karaktere git)

?
ARA ÇUBUĞU (Bir karakter seçildiğinde Büyütülmüş ve Normal modlar arasında geçiş yap)


Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere Klavye Kısayolları 
?
CTRL+O (Kaydedilmiş bir konsolu aç)

?
CTRL+N (Yeni bir konsol aç)

?
CTRL+S (Açık konsolu kaydet)

?
CTRL+M (Bir konsol ögesi ekle veya kaldır)

?
CTRL+W (Yeni bir pencere aç)

?
F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içerisini güncelleştir)

?
ALT+ARA ÇUBUĞU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)

?
ALT+F4 (Konsolu kapat)

?
ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)

?
ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)

?
ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)

?
ALT+O (Sık Kullanılanlar menüsünü görüntüle)


MMC Konsol Penceresi Klavye Kısayolları
?
CTRL+P (Geçerli sayfayı veya etkin bölmeyi yazdır)

?
ALT+Eksi işareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)

?
ÜSTKRKT+F10 (Seçili öge için Eylem kısayol menüsünü görüntüle)

?
F1 tuşu (Seçili öge için varsa Yardım başlığını aç)

?
F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içerisini güncelleştir)

?
CTRL+F10 (Etkin konsol penceresini büyüt)

?
CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)

?
ALT+ENTER (Seçili öge için varsa Özellikler iletişim kutusunu aç)

?
F2 tuşu (Seçili ögeyi yeniden adlandır)

?
CTRL+F4 (Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu kısayol konsolu kapatır)


Uzak Masaüstü Bağlantısı Gezintisi
?
CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT Güvenlik iletişim kutusunu aç)

?
ALT+PAGE UP (Programlar arası soldan sağa geçiş yap)

?
ALT+PAGE DOWN (Programlar arası sağdan sola geçiş yap)

?
ALT+INSERT (Programlar arasında en sık kullanılma sırasına göre dön)

?
ALT+HOME (Başlat menüsünü görüntüle)

?
CTRL+ALT+BREAK (İstemci bilgisayarını bir pencere ve tam ekran arasında geçiş yap)

?
ALT+DELETE (Windows menüsünü görüntüle)

?
CTRL+ALT+Eksi işareti (-) (Etkin pencerenin anlık görüntüsünü Terminal Server panosunda istemciye yerleştir ve aynı işlevsellisi yerel bilgisayarda PRINT SCREEN'e basarak sağlayın.)

?
CTRL+ALT+Arti işareti (+) (Etkin istemci penceresinin tamamının anlık görüntüsünü Terminal Server panosuna yerleştir ve aynı işlevselliği yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREEN'e basarak sağlayın.) 


Microsoft Internet Explorer Gezintisi
?
CTRL+B (Sık Kullanılanları Düzenle iletişim kutusunu aç)

?
CTRL+E (Arama çubusunu aç)

?
CTRL+F (Bul yardımcı programını başlat)

?
CTRL+H (Geçmiş çubuğunu aç)

?
CTRL+I (sık kullanılanlar çubusunu aç)

?
CTRL+L (Aç iletişim kutusunu aç)

?
CTRL+N (Aynı Web adresiyle tarayıcının başka bir örneğini aç)

?
CTRL+O (Aç iletişim kutusunu aç, CTRL+L ile aynı)

?
CTRL+P (Yazdır iletişim kutusunu aç)

?
CTRL+R (Geçerli Web sayfasını güncelleştir)

?
CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat)

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile