İnternet ve Online Uygulamalar
Bugün tüm dünyayı etkisi altına alan Internet ağı temelde Amerika ve Sovyet Rusya arasındaki rekabete dayanmaktadır. 
1957'de Sovyetlerin ilk yapay uydusu olan Sputnik'i fırlatmaları üzerine Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı 1958 yılının Şubat ayında, bilim ve teknolojinin orduda en iyi şekilde uygulanması için DARPA?yı (Defence Advanced Research Project Agency) kurdu. 
1958?den 1962 yılına kadar DARPA?nın asıl görevleri ulusal meseleler olan balistik füzeler, nükleer bomba testleri ve 
uzay araştırmalarıydı. 
1960 yılında tüm uzay araştırma programları NASA (National Aeronautics and Space Administration) ve Ordu Uzay program servislerine aktarıldı. 
Internet, J.C.R. Licklider'in Massachusetts Institute of Technology'de başlattığı ?Galaktik Ağ? teoremi ile şekillendi 
diyebiliriz. Teorisinde Licklider, küresel olarak bağlanmış bir sistemde isteyen herkesin herhangi bir yerden verilere ve programlara erişebilineceğini ifade etmişti. 1962 yılında da Licklider DARPA Bilgisayar Araştırma Bölümünün başına geçti. 
Aslında ARPANet ordunun bir nükleer saldırı halinde bile tüm birlikleriyle iletişim kurabilme isteği doğrultusunda geliştirildi. 
J. F. Kennedy?nin başkanlığı sırasında ABD Dışişleri Bakanı Adlai Stevenson'un Ekim 1962'de Sovyetler Birliği'nin Küba'ya nükleer füze rampaları yerleştirdiğini gösteren uzay fotoğraflaryla birlikte dünya nükleer savaş tehlikesiyle karşı karşıya 
kaldı ve uzun bir süre bu tehlikeli soğuk savaş dönemi yaşandı.Kabaca nükleer bir elementin parçalanarak açığa çıkardığı enerjiyi hesaplarsak; 
1 gram 235U ve 1 gram kömürü kıyaslarsak... 
1 gram 235U=5.12x1023 MeV x 1.6x10-13 J/MeV x 2.78 x 10-7 kW-hr/J= 22,800 kW-hr 
1 gram kömür=33.1 kJ x 2.78 x 10-4 kW-hr/kJ= 0.0092 kW-hr 
Gibi inanılmaz sonuçlar elde ediyoruz, günümüzde de bir nükleer bombanın 7 kilo kadar radyoaktif maddeden yapıldığını da eklemekte yarar var. 
MIT'de araştırmacı olarak çalışan Lawrence Roberts ile Thomas Merrill, bilgisayarların ilk kez birbiri ile 'konuşmasını' ise 1965 yılında gerçekleştirdi. 1966 yılı sonunda Roberts DARPA'da çalışmaya başladı ve "ARPANET" 
isimli proje önerisini yaptı. ARPANET çerçevesinde ilk bağlantı 1969 yılında dört merkezle yapıldı ve ana bilgisayarlar arası bağlantılar ile internetin ilk şekli ortaya çıktı 
Kısa süre içinde birçok merkezdeki bilgisayarlar ARPANET ağına bağlandı. 1971 yılında Ağ Kontrol protokolü (NCP-Network Control Protokol) ismi verilen bir protokol ile çalışmaya başladı. 
Yine bu yıl içinde elektronik posta (e-mail) ilk defa ARPANET içinde kullanılmaya başladı 
NCP'den daha fazla yeni olanaklar getiren yeni bir protokol, 1 Ocak 1983 tarihinde İletişim Kontrol Protokolü (Transmission Control Protocol/Internet Protocol -TCP/IP) adıyla ARPANET içinde kullanılmaya başladı. Ve TCP/IP bugün hala varolan internet ağının iletişim protokolü olarak kullanılmaktadır. 
ARPANET 1990 Haziranında kullanımdan kaldırıldı. Yerini ABD, Avrupa, Japonya ve Pasifik ülkelerinde ticari ve hükümet işletimindeki omurgalar (backbone) aldı. 
1991'de Tim-Berners Lee World Wide Web'i icat etti. Bu sistem hypertext denen daha görsel bir temele dayanıyordu ve araştırmaların ve bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmak amaçlanıyordu. WWW'nin ortaya çıkması aynı zamanda ticari çevreleri de motive etti. Bu tarihte kullanıcı sayısı 617,000'e ulaşmış ve bilgisayar ağı bugünkü anlamda internet adını alabilirdi. 
1990'larda internet kullanıcı sayısı ve fiziksel yapısı katlanarak arttı. Ticari kurumlar, üniversiteler, organizasyonlar ve devlet kurumları bu gelişime ayak uydurdular. Bağlantı noktalarına isim verilmeye başlandı ve bu kurumlar kendi adlarına internet siteleri açmaya başladılar. 1994'de internet üzerinde ilk siberbanka kuruldu. Pizza Hut internet üzerinden sipariş 
almaya başladı. AT&T, MCI gibi iletişim firmalarının hemen hepsi internete yatırım yapmaya başladılar.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile