Donanım Dersleri
IP Adresleri 
IP adresi, IP aglarmdaki her bir cihazın sahip olması gereken, sayısal bir değerdir. IP adresleri MAC adreslerinin tersine donanımsal bir adres değil sadece yazılımsal bir değerdir. Yani istenildiği zaman değiştirilebilir. IP adresleri iki kısımdan oluşur. Birinci kısım Netvvork ID olarak bilinir ve cihazın ait olduğu ağı belirtir. İkinci kısım ise Host ID olarak adlandırılır ve IP ağındaki cihazın adresini belirtir. Her bir cihaz için IP adresi tüm ağda tek olmalıdır. 

IP adresleri 32 bit uzunlugundadır ve birbirinden nokta ile ayrılmış dört oktetden olusur. Bu sayılar O ile 255 arasında bir değer olabilir. Örnek bir IP adresi 192.168.10.101'dir. Peki netvvork' teki cihaz hangi ağa sahip olduğunu nasıl anlar? Bunu anlamak için subnet mask (alt ağ maskesi) denilen değeri kullanır. IP adresi ile subnet mask değerini lojik AND işlemine tabii tutarak kendi Netvvork ID'sini bulur. Her bir IP adres sınıfı için bu subnet mask değeri farklıdır. Burada yeni bir kavram karşımıza çıktı. IP Adres Sınıfları. Şimdi bu IP adres sınıflarını inceleyelim. 

A Sınıfı Adresler 
IP adresindeki ilk oktet O ile 127 arasındadır ve varsayilan subnet mask ise 255.0.0.0 xdir. 
A sınıfı IP adreslerinde ilk oktet netvvork ID'yi diğer üç oktet ise host ID'yi gösterir. 
Burada ilk oktet'in 0 ve 127 olma durumları özel durumlardır ve netvvork'te kullanılmazlar. Örneğin 127.0.0.1 yerel loopback adresidir. Dolayısıyla A sınıfı IP adresi kullanılabilecek ağ sayısı 126'dir. A sınıfı IP adresine sahip bir ağda tanımlanabilecek host sayısı ise şu formülle hesaplanır; 224 - 2 . Bu işlemin sonucu olarakta 16.777.214 adet host olabilir. Peki burada kullandığımız 24 nereden geldi? A sınıfı adreste host'u tanımlamak için son üç oktet (sekizli) kullanılıyordu. Yani toplam 24 bit'i host tanımlamak için kullanabiliyoruz. Bu bitler ya 0ya da l olmak zorunda. Bu yüzden birbirinden farklı kaç kombinasyon olacağını 224 ile bulabiliriz. Bu sayıdan 2 çıkarmamızın nedeni ise bu 24 bit'in hepsinin O veya l olmasının özel bir anlamı oldugu ve herhangi bir host'a IP adresi olarak verilemediği içindir. Örnek bir A sınıf 
49.19.22.156 olarak verilebilir. Burada 49 bu IP adresinin ait olduğu ağın ID'sini 19.22.156 ise bu IP adresine sahip host'un host ID'sini verir. 

B Sınıfı Adresler 
IP adresindeki ilk oktet 128 ile 191 arasındadır ve kullanılan subnet mask ise 255.255.0.0 'dir. Bu da demektir ki bu tür bir IP adresinde ilk iki oktet Netvvork ID'sini, diger iki oktet ise Host ID'yi gösterir. B sınıfı IP adresinin kullanılabileceği ağ sayısı 16.384 ve her bir ağda kullanılabilecek host sayısı ise 65.534'dür. Örnek bir B sınıfı IP adresi 160.75.10.110 olarak verilebilir. 

C Sınıfı Adresler 
IP adresindeki ilk oktet'in değeri 192 ile 223 arasında olabilir ve varsayılan subnet mask değeri ise 255.255.255.0 'dir. Yani bu tür bir IP adresinde ilk üç oktet Netvvork ID'yi son oktet ise Host ID'yi belirtir. 

Örneğin 192.168.10.101 IP adresini inceleyelim. Bu IP adresi C sınıfı bir IP adresidir. Bunu ilk oktetin değerine bakarak anladık. Bu IP adresinin ait olduğu ağın ID'si ise 192.168.10'dur. 
Bu IP adresine sahip cihazin host numarasi ise 101'dir. 
C sınıfı IP adreslerinin kullanılabileceği ağ sayısı 2.097.152 ve bu ağların herbirinde tanımlanabilecek host sayısı ise 254'dür. 
Bu üç IP sınıfının haricinde D ve E sınıfı IP adresleride mevcuttur. D sınıfı IP adresleri multicast yayınlar için kullanılır. E sınıfı adresler ise bilimsel çalışmalar için saklı tutulmuştur.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile