Donanım Dersleri

1- AĞ NEDİR ?
  Network ikiden fazla bilgisayarın birbirleriyle iletişim halinde olmasıdır. Bu iletişim internet üzerinden farklı kıtalardaki iki bilgisayar arasında da olabilir , aynı mekan içinde olan iki bilgisayar arasında da. Eğer bu bilgisayarlar aynı yerel alan içinde bulunurlarsa bu network , LAN (Local Area Network) olarak adlandırılır. Bu iş için her bilgisayarda iletişimi sağlayan ethernet kartları ve gerekli kablolar mutlaka olmalıdır. LAN büyüdükçe bu sisteme HUB , Server gibi LAN`ın hızını ve yeteneğini arttıracak üniteler eklenir.  


2- AĞ TÜRLERİ
 2.1. Bus Ağ Modeli : Bu bağlantı türünde backbone adı verilen uzun bir kabloyla, başka kablolarla ya da T bağlantılarla bağlı makinelerin eklenmesiyle oluşur. Kablonun her iki ucuna sinyalleri bütün bilgisayarlara ulaştıktan sonra yok etmek için sonlandırıcılar kullanılır. Kuruluşu ve yeni bilgisayar eklenmesi en kolay topoloji türüdür. 2.2. Ring Ağ Türleri: Point ?to-Point hatlarla birbirine bağlı bilgisayarların oluşturduğu bir kapalı döngüdür. Elektronik sinyaller, her zaman aynı yönde olmak üzere bir makinadan diğerine iletilir. Her makinaya bağlı kablonun gelen ucunda bir alıcı ve giden ucunda da bir gönderici vardır. Sinyaller her makine üzerinde güçlendirilerek gönderildiğinden, zayıflama minimum seviyededir. Yeni bir makine ekleneceği zaman bu kapalı döngüyü açmak zorunda kalınması, iletişimin geçici olarak durmasına neden olur. 2.3. Star Ağ türleri : Bu topoloji de merkezi bir ünite kullanılır ve makinalar kablolarla bu üniteye bağlanırlar. Bütün makinaların point-to-point olarak bağlandıkları bu üniteye hub ya da multi port repeater gibi isimler verilir. Makinalar arasında sinyaller bu merkezi ünite üzerinden güçlendirilerek gönderilir. Makinaların hepsi bu merkezi alet üzerinden çıkması zorunlu olduğu için diğer bütün topolojilere nazaran en çok kablo gerektiren sistemdir. Ancak sorun çözme ve yeni makine ekleme açısından da en sorunsuz olanıdır. Bu Ağ türlerinin dışında Mesh ve Celular ağ sistemleri vardır ; Bunlarda kısaca ;2.4. Mesh Ağ türü : Network üzerindeki her makine arasında point-to-point bir bağlantı kurulur. Pratikte pek kolay olmayan bit topoloji türüdür. Çünkü her makinaya sinyal gönderilmesi zorunluluğu vardır. 2.5. Celular Ağ türü: Bu topoloji coğrafik alanları hücrelere bölerek point-to-point ve multi point olarak kablosuz iletişim kurar. Hücrelerdeki birimler merkezle ve bu merkez üzerinden de diğer birimlerle görüşür. Bu yapıda kablolu yapılarda olduğu gibi sabitlik söz konusu değildir. Bu nedenle bu üniteler hücreler arası ilerleyerek de görüşebilirler.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile