Asp Dersleri

Evet Arkadaşlar,Başka bi konu ile tekrar karşınızdayım,sözü kısa keserek hemen dersimize geçmek istiyorum..
Diyelim bir rs kurdunuz ve bu rs i bir döngüye yani loop a soktunuz..ve bu rs ten yararlanarak loop içinde başka bir rs daha çalıştırmak istiyorsunuz.. Biraz karmaşık ama bazı temel noktalara önem verirseniz..bunu rahatlıkla yapabilirsiniz.. Aşağıdaki değindiğim, konunun bir örneğidir..: hep beraber inceliyoruz:
rs ve bag kurdunuz kabul ediyorum...

Kod Alanı:Burada do while döngüsü kurduk

Kod Alanı:burada degisken belirledik

Kod Alanı:


<% set yenirs =Server.CreateObject("ADODB.Recordset" )
sql ="Select * From baskatablo where alan= " & degisken
yenirs.open sql,bag,1,3
%>

Burada yenirs recordsetini olusturduk

Kod Alanı:
burada yenirs ten deger çağırdık

Kod Alanı:

<% rs.movenext
loop
yenirs.close
rs.close
%>

burada döngüyü devam ettirip rsleri kapattık evt arkadaşlar,umarım bu dersimiz sizlere yararlı olacaktır,başka bir derste görüşmek üzere esen kalın,webhocamda kalın..

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile